• ติดต่อศูนย์บริการ สอบถามข้อมูล
    ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบการซ่อมแซม
    พร้อมข้อแนะนำจากเจ้าหน้า

Contact Us


เลขที่ 2126 ชั้น 1 อาคารกรมดิษฐ์ 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ (66) 0-2715-6100
โทรสาร (66) 0-2715-6020

ต่างจังหวัด (โทรฟรี) 1800-231-991
เวลาทำการของศูนย์ข้อมูลโซนี่ไทย
(CIC)
เวลา 9.00 - 17.30 วันจันทร์ - เสาร์ 
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
คลิกที่นี่

ติดต่อเรา