อาชีพในฝันของคน Gen Y ปี 2017Published date : 26 ธ.ค. 2559

My Career Move

อาชีพในฝันของคน Gen Y ปี 2017

อาชีพในฝันของคน Gen Y (Generation Y) ยุคนี้ต้องตอบโจทย์ในด้านทำแล้วมีความสุขทั้งค่าตอบแทนและความพอใจในที่ทำงาน ทั้งนี้เพราะหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเองสูง มีความกล้าเสี่ยง ลองผิดลองถูก เพื่อหวังเติบโตในสายงานที่ชอบได้ด้วยตนเอง

Gen Y คือหนุ่มสาวที่เกิดหลังจากปี 1980 วัยนี้เติบโตมาพร้อมกับอินเตอร์เน็ต จึงมองหางานแบบ "Digital Native" หรืองานที่มักใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ นอกจากนี้ การวิจัยพบว่าชาว Gen Y มักมีความต้องการเป็น "เจ้าของกิจการ" มากขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจกลุ่ม "Startup" ล้วนแล้วแต่เป็นนักธุรกิจที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มยังสาวทั้งนั้น

เรามาดูส่วนประกอบของอาชีพที่คน Gen Y สนใจเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ค่ะ

1.      เงินเดือนและผลตอบแทน

2.      องค์กรและบรรยากาศการทำงาน

3.      โบนัสและความพึงพอใจ

4.      ความเติบโตในสายอาชีพ

5.      สถานที่

6.      ทีมเวิร์คที่ดี/ เพื่อนร่วมงานที่ดี

7.      ความเชื่อมั่นในบริษัท

8.      งานที่ท้าทาย

9.      งานที่ทำก่อผลประโยชน์ในอนาคต

10.  ความมั่นคง

จะเห็นได้ว่า Gen Y มีความสนใจใน Returning Value ของอาชีพที่ทำหรือการเติบโตในสายอาชีพอย่างรวดเร็ว มากกว่าการค่อยๆ ค้นหาประสบการณ์และความมั่นคงเช่นแต่ก่อน อย่างที่กล่าวข้างต้นหนุ่มสาวรุ่นนี้รักความท้าทาย กล้าเสี่ยง และไม่ย่อท้อต่อการค้นหาสิ่งที่ชอบ การทำงานประจำแบบค่อยๆ ไต่เต้าจึงถูกลดบทบาทลง ผิดกับ Gen X ก่อนหน้านี้ หรือเรียกได้ว่าเป็นไปในทิศทางตรงข้ามเลยก็ว่าได้

เราจึงได้เห็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ออกมาทำงาน “ส่วนตัว” กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Start-up ต่างๆ การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ออกแบบ เขียนซอฟท์แวร์และโปรแกรม การค้าขายออนไลน์ ธุรกิจเพื่อความบันเทิงเช่นร้านเบเกอรี่ กาแฟ ร้านอาหารชิวๆ ฯลฯ เขาและเธอรักการออนไลน์ รักการใช้สมาร์ทโฟน และรักการเติบโตแบบไร้ข้อจำกัดใดๆ ซึ่งประสบการณ์จะช่วยหล่อหลอมให้เข้มแข็งในสายงานได้เอง การหางานก็ทำได้ผ่านช่องทางการติดต่อยุคใหม่ เช่นสื่อสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต โพรไฟล์ที่ Linked In หรือแม้แต่เพื่อนฝูง ซึ่งล้วนเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ต้องการคือประสบการณ์และโพรไฟล์ที่ดี หากผลงานดีก็สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเอง และเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้

คน Gen Y กับธุรกิจส่วนตัวจึงเป็นของคู่กัน แต่ต้องอาศัยความมุมานะ พยายาม และค้นคว้าหาความรู้ที่มากขึ้นในสายอาชีพ เพื่อเป็นอาชีพในฝันได้ตามที่ต้องการ

More Career Move